logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

kruidenrijk graslanddagOp donderdag 23 mei organiseert Adviesloket Bodem & Natuur een Landelijke Kruidenrijk Graslanddag. De ochtend staat met lezingen en workshops in het teken van kennisdeling over de samenhang tussen bodemgezondheid en graslandvegetatie. ’s Middags wordt buiten met gutsen en grondboren de bodemtoestand bekeken en wordt er een telvak uitgevoerd om de graslandvegetatie te typeren. 

Meer informatie en aanmelden. 

240517 Foto Aantal grutto broedparen gelijk aan vorig jaar Cor HeidenrijkHet aantal grutto broedparen op het boerenland in Arkemheen en Randmeerkust is nagenoeg hetzelfde als vorig jaar. Tussen 26 april en 8 mei van dit jaar telden weidevogelvrijwilligers voor BoerenNatuur Veluwe 359 broedparen; in dezelfde periode van vorig jaar waren dat er 362. Na de tellingen om het aantal broedparen in beeld te krijgen, starten vanaf 20 mei de zogenaamde alarmtellingen. Deze geven een beeld van het aantal gruttogezinnen. De cijfers over broedparen en gezinnen samen laten zien welk deel van de grutto broedparen het is gelukt om minimaal 1 jong vliegvlug te krijgen.

In Arkemheen en aan de Randmeerkust doen 150 boeren mee aan weidevogelbeheer. Zij leggen bijvoorbeeld plasdrassen aan of stellen het maaien uit tot na het broedseizoen. Nederland is het belangrijkste broedgebied voor de grutto maar de soort staat zwaar onder druk. We zijn blij dat in de kerngebieden waar agrarisch natuurbeheer wordt toegepast, de aantallen stabiel zijn.

De foto van de grutto werd gemaakt door Cor Heidenrijk.

Opnames warmtebeeldcameraOp zoek naar weidevogellegsels legden vrijwilligers Aart en Henk eind april in Arkemheen deze beelden vast met een van onze weidevogeldrones. Bij de zoektocht naar nesten van weidevogels worden tegenwoordig regelmatig drones ingezet. De weidevogeldrones zijn voorzien van een warmtebeeldcamera, waarmee de warme weidevogeleieren goed zichtbaar zijn vanuit de lucht. Behalve eieren legt de drone soms ook vogels vast op camera. Op het onderste beeld is een snip zichtbaar, links als warmtebeeld, rechts met de gewone camera.

Broedstoven voor vliegend hert 2Eind februari bouwde een van onze deelnemers uit Uddel de eerste broedstoven in ons werkgebied. Goed voorbeeld doet goed volgen, laat Louk Hendrix uit Kootwijk zien. Hij zorgde voor maar liefst vijf extra broedstoven, die hij vakkundig in elkaar heeft gezet: goed werk! Zit u in een gebied waar het vliegend hert regelmatig wordt gezien, dan kunt u ook een broedstoof aanleggen. In dit filmpje ziet u hoe u dat het beste kunt doen. Bekijkt u ook ons beheerpakket Broedstoof voor vliegend hert voor meer informatie.