logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Natuur in drie basisprincipes

Natuur op het boerenland heeft drie basisprincipes nodig; samen zorgen zij voor een optimaal leefgebied voor plant en dier.

1. Hele levensloop

Dieren hebben een combinatie van factoren nodig om te kunnen overleven. Denk aan de (wilde) bijen die zowel een nestplaats nodig hebben, als bloemen vlakbij om nectar te drinken. Of aan de vogel die in het voorjaar een beschutte broedplaats zoekt en in de winter voldoende voedsel moet kunnen vinden.

Het heeft niet zoveel zin om aan één behoefte te voldoen, terwijl aan de andere niet gedacht wordt. Want juist de combinatie van leefomstandigheden bepaalt of een soort zich in stand kan houden of niet.

Hangt u uilenkast op? Zorg er dan voor dat de directe omgeving ook geschikt is voor uilen.
Zet u een bijenhotel neer? Zorg dan ook voor voldoende bloemen in de directe omgeving.

2. Variatie en mozaïek

Een gevarieerd landschap zorgt vaak al voor veel van de aspecten die dieren nodig hebben in hun omgeving. Leg de verschillende elementen dicht bij elkaar aan zodat ze elkaar kunnen versterken en aanvullen. Een singel en een akkerrand die tegen elkaar aanliggen, versterken elkaar en de overgang tussen beide mag best een beetje rommelig zijn. Dit biedt kansen voor verschillende soorten, waaronder bijvoorbeeld zandbijen. 

Lijnvormige elementen bieden niet alleen leefgebied, maar zorgen ook voor een 'wegennetwerk' van de natuur. Verschillende diersoorten maken gebruik van heggen, hagen, bomenrijen, akkerranden en singels om te navigeren en zich in te verplaatsen binnen hun leefgebied. Op deze manier worden bospercelen, poelen en andere landschapselementen onderling verbonden en kunnen soorten zich verder uitbreiden.

3. Gefaseerd

Voor alle elementen die onderhouden moeten worden geldt: doe het onderhoud gefaseerd en nooit alles in één keer. Ons advies is om singels in delen terug te snoeien en sloten gefaseerd te maaien of schonen. Zo wordt een deel van de soortpopulatie gespaard en blijven we optimale kansen creëren voor het voortbestaan van de soorten in de omgeving.